Povinnosti českých e-shopů prodávajících na Slovensko

Od 1.7.2016 platí na Slovensku rozšířená zodpovědnost výrobců. Musíte být zaregistrovaní v registru výrobců obalů, musíte mít uzavřenou smlouvu s OZV. Navíc jako zahraniční společnost, která nemá na Slovensku sídlo podnikání si musíte na Slovensku ustanovit zplnomocněného zástupce.

Povinnosti za obaly, ve kterých je zboží zabaleno:

  1. Být zaregistrovaný v Registru výrobců obalů vedeným Ministerstvem životního prostředí.
  2. Vést evidenci o množství obalů uvedených na Slovenský trh a to včetně evidence plastových tašek.
  3. Oznamovat do registru výrobců obalů změny zaregistrovaných údajů do 30ti dní od změny.
  4. Plnit závazné limity sběru, zhodnocení a recyklace a také trhový a sběrový podíl pro odpady z obalů
  5. Ohlašovat do konce února následujícího roku plnění limitů zhodnocení a recyklace odpadů z obalů.

Pokud na trh uvedete celkové za všechny obalové komodity do 100kg ročně, netýkají se vás povinnosti z bodu 4 ( podle § 54 ods. 6 zákona o odpadoch) a tím pádem nepotřebujete ani smlouvu s OZV ani zplnomocněného zástupce. Ostatní povinnosti se vás týkají, musíte být zaregistrovaní v registru výrobců obalů, ohlašovat změny, evidovat si hmotnost obalového materiálu zaslaného na SK a zasílat roční ohlášení.