ŽÁDOST O ZASLÁNÍ VÝKAZU

Po odeslání formuláře na Vámi zadanou adresu zašleme vyplněný formulář spolu s fakturou. Formulář je nutno orazítkovat a podepsat, poté nám jí zaslat zpátky na adresu sídla viz. kontakt.

Zadejte IČ společnosti
Zadejte číslo registrace přidělené Ministerstvem životního prostředí SK
Zadejte název společnosti
Zadejte místo podnikání/sídlo
Zadejte místo podnikání/sídlo
Zadejte místo podnikání/sídlo
Zadejte telefonní čislo do společnosti.
Zadejte e-mail společnosti
Zadejte jméno a příjmení jednatele společnosti
Zadejte adresu jednatele společnosti
Zadejte adresu jednatele společnosti
Zadejte adresu jednatele společnosti
Zadejte e-mail jednatele společnosti
Zadejte tel. číslo jednatele společnosti
Například: na SK jsem nakoupil zboží a to bylo zabaleno v krabici (krabice=obalový materiál)
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu sklo jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,plasty bez PET" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,PET" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,papír a lepenka" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,VKM na bázi lepenky" jste za daný rok přepravili přes hranici SK. (VKM=vícevrstvový kombinovaný materiál)
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,hliník" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,ocel" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu ,,dřevo" jste za daný rok přepravili přes hranici SK.
Uveďte hmotnost v kilogramech, kolik obalového materiálu, který nebyl uveden výše jste za daný rok přepravili přes hranici SK.