CO NABÍZÍME

Jste firma dodávající své produkty na Slovensko? Nabízíme zprostředkování registrace do registru výrobců obalů na Slovensku včetně každoročního zasílání povinného výkazu o hmotnosti vámi zaslaného obalového materiálu.
Uzavření smlouvy s OZV ani zplnomocněného zástupce nenabízíme, jelikož pokud na slovenský trh uvedete do 100kg obalů ročně, toto nepotřebujete.

Pokud na slovenský trh ročně zašlete obalový materiál o váze více než 100kg, spolupráce s námi možná není. V tomto případě se vás týkají povinnosti i z bodu 4 viz. úvodní stránka (plnit závazné limity sběru, zhodnocení a recyklace a také trhový a sběrový podíl pro odpady z obalů), potom potřebujete mít uzavřenou smlouvu s OZV i zplnomocněného zástupce.